Hanna Israelsson

Ordförande

Jag heter Hanna och sitter som ordförande i EKEN. Som ordförande är man ansiktet utåt för föreningen och ansvarar för att leda styrelsens arbete. Jag ser till att arbetet fördelas i styrelsen samtidigt som jag representerar EKEN inför institutionen, studenterna och andra externa parter. Som ordförande är det även viktigt att vara en öppen person som kan se saker från andras perspektiv, detta för att man ska få en så bra helhetsuppfattning av styrelsen och dess personer. 

Om jag skulle säga tre saker som kan vara bra hos en ordförande så skulle det vara: tid, engagemang och en bra inställning! 💫

Simon Gottschalk

Vice Ordförande

Som Vice-Ordförande är min största roll att ge Ordförande stöd och råd. Jag tar huvudansvaret för ungefär hälften av alla event och driver även EKENs hemsida.

Hedda Nordstedt

Art director

Som art-director jobbar jag med den kreativa processen där jag tillsammans med marknadsföringsansvarig sköter sociala medier, men står mestadels för den grafiska delen. Det innebär att jag skapar affischer för evenemang, instagrambilder eller filmer. 

Adam Karlsson

Näringslivsansvarig

 Som näringslivsansvarig har jag haft mycket kontakt med olika företag. Jag har fått kontakta en hel del företagsansvariga också. Detta för att driva projekt som syftar till att ge er studenter bra förutsättningar i era individuella näringsliv!

Olof Samuelsson

Ekonomiansvarig

Jag har sedan Mars 2022 suttit som ekonomiansvarig , under denna tid har jag alltså haft ansvaret för utbildningsorganisationen EKENs ekonomiska ställning. Lite av sakerna jag har gjort är: 
* Behandlat alla inbetalningar/utbetalningar.
* Skickat projektstöds-ansökningar för olika projekt/event.
* Skapat budgetar för respektive projekt som EKEN har.
* Hållit reda på alla aktiviteter som ägt rum inom ramen för budgeten.
 
… och andra ROLIGA saker.

Alexandra Flymén

Markandsförings ansvarig

Som ordförande i marknadsföringsutskottet ansvarar jag för att få ut information om allt EKEN gör till alla studenter. Jag driver våra sociala medier och är alltid tillgänglig för om någon har frågor, åsikter eller önskemål gällande våra events. 

Jag samarbetar hela tiden med Art Directorn som ansvarar för den grafiska biten.  

Isak Olsson

SEKRETERARE

Mina arbetsuppgifter som sekreterare är att:
* ha koll på stadgarna och hålla reda på kalendern.
* protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt.
Som sekreterare har jag röst- och yttranderätt samt möjlighet att delta i projekt. IE-dagen, finsittningar, temasittningar, turneringar och pluggkvällar är några exempel på projekt som jag kan vara delaktig i som sekreterare.
Utöver snabba fingrar så får jag lära känna nya människor och nätverka med företag. Jag får åka på konferenser så som Megakonferensen och Kontaktmannakonferensen, där får jag får träffa ekonomistudenter från olika studentföreningar i hela Sverige.

Petra Kawmi

UTBILDNINGSANSVARIG

Att sitta i utbildningsutskottet innebär att se till att utbildningen ständigt håller kvalité och att lärarna sköter sig. Om någon elev skulle ha problem i en kurs eller bara allmänt har det tufft så är det hit hen kan vända sig! Jag har hand om pluggkvällar (vilka alltid uppskattas), håller i möten tillsammans med programansvarige och klassrepresentanter för att säkerhetsställa utbildningen och jag kan såklart även ta på mig andra projekt om jag skulle vilja det.

Jakob Hamlaoui

STUDIESOCIALA

I det studiesociala utskottet har man som ansvar att hålla i event för att göra studietiden mer händelserik. Under pandemitider har det varit svårigheter med att hålla planer så som man önskat men det är det ändring på nu. Det bra med detta utskottet är att man har stor frihet med att komma på idéer och möjliga events.

Lara Wirges

LEDAMOT

Som ledamot har jag inte ett direkt ansvarsområde till skillnad från övriga poster, av den anledningen förväntas man vara delaktig i projektgrupper och ibland dra i mindre saker. Ledamot passar mig som vill testa på att engagera sig i projekt i olika områden antingen för att jag gillar variationen och eller för att jag inte ved vad som är roligast förrän jag testat att vara där.

Oliver Alsén

LEDAMOT

Som ledamot har jag inte ett direkt ansvarsområde till skillnad från övriga poster, av den anledningen förväntas man vara delaktig i projektgrupper och ibland dra i mindre saker. Ledamot passar mig som vill testa på att engagera sig i projekt i olika områden antingen för att jag gillar variationen och eller för att jag inte ved vad som är roligast förrän jag testat att vara där.