EKENs Arbete

EKEN jobbar för att bevaka och stötta studenters utbildning

Syftet med utbildningsföreningen är att vara ett stöd i studentkårens samlade utbildningsbevakande verksamhet genom att verka nära de faktiska utbildningarna, både i kurser och i förhållande till institutionen eller institutionerna som står utbildningarna närmst. Utbildningsföreningen har även som syfte att bevaka sina representerade studenters intressen och föra deras talan.

Jag började min karriär i EKEN som Utbildningsansvarig för att jag ville se till att min och mina klasskamraters utbildning var så bra som möjlig

Hanna Israelsson

FAQ

Vad är BSK?

Blekinge StudentKår, I det dagliga arbete har studentkåren samtal med kommunen och regionen, kring frågor som har med din studiesituation att göra. Detta handlar exempelvis om bostadssituationen i regionen, tillgänglighet via kollektivtrafik eller regionala aktiviteter där studenter kan medverka. Blekinge studentkår är det beslutande organet ovanför EKEN.

Vad/vem är SERO?

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är en paraplyorganisation för Sveriges ekonomföreningar och -kårer. Riksorganisationen består i dagsläget av 19 medlemsföreningar och -kårer, läs mer om dem här. För att öka kvaliteten på den svenska ekonomiutbildningen fungerar riksorganisationen som en gemensam röst för våra medlemmar. Riksorganisationen arbetar för att öka ekonomistudentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

En av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) största styrkor är det stora nätverk som bildas av ekonomistudenter runt om i Sverige. Grunden till riksorganisationens styrka kommer från våra medlemmar och som medlem har man möjlighet att vara med och styra S.E.R.O.:s verksamhet.

Som medlem får man ta del av alla de aktiviteter S.E.R.O. har att erbjuda i form av konferenser, resursdagar, utbyte med andra ekonomföreningar och -kårer samt en rad andra aktiviteter. Framförallt har S.E.R.O.:s medlemmar möjlighet att vara med och påverka ekonomiutbildningarna och dess roll i Sverige och hjälper till att sätta den i fokus. S.E.R.O. arbetar aktivt med de frågor som våra medlemmar önskar lyfta och är ett dagligt stöd till våra medlemmar runt om i landet.

Utöver det utbildningspolitiska arbetet är vi i S.E.R.O. en resurs för våra medlemmar. Dels genom ekonomiskt stöd men framför allt genom vår stödjande verksamhet. Riksorganisationens medlemmar bjuds in till att delta på konferenser, resursdagar och seminarier. Detta för att medlemmarna ska få inspireras av varandra och externa föreläsare, utbyta idéer samt stärka sin kompetens.

Hur söker man till EKEN?

Under EKENs årsmöte som hålls innan februari varje år, röstas en ny styrelse fram. Inför det årsmötet kan du skicka in en motivering om varför du ska sitta i EKEN och vilken post du är intresserad av. Har du inte gjort det kan du även nominera dig själv på plats på årsmötet, då får du även motivera kort varför du vill sitta i EKEN.

Vilka adresser har EKEN?

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola

SE-371 79 Karlskrona

 

Faktureringsadress

Företagsnamn: Blekinge Studentkår

Org. Nr.: 835600-4799

Adress: Sökvägen 5, 371 40 Karlskrona

Referens: EKEN

BankGiro-nummer:5324-5080

 

Besöksadress

Valhallavägen 1

Karlskrona

 

Godsadress

Blekinge Tekniska Högskola

”Institution/Enhet”

attn: ”NN”

Lumavägen 1,

371 50 Karlskrona

We are here to provide a fresh perspective. Ready to work with us?