Vår verksamhet

EKEN är en utbildningsförening för Civilingenjörsstudenter inom Industriell Ekonomi samt MBA-programmet på Blekinge Tekniska Högskola (BTH)! Som en del av syftet så var det menat för att knyta och fördjupa kontakten mellan studenter, lärare och industrin. Det är även essentiellt att kunna addera värde under studierna för våra studenter genom att aktivt delta i utvecklingen av programmen och kurserna som ges. Likväl, som att anordna sociala evenemang av olika typer som signifikant bidrar till att skapa en god sammanhållning i varje årskurs och över årsgränserna.

EKENs Historia

Föreningen startades år 2011 och står för Ekonomi, Kunskap, Engagemang samt Nätverkande. Det huvudsakliga syftet att EKEN startades är och var för att skapa en röst för studenter inom business, management och ekonomi.

Våra tillhörande organisationer

LOKALT

I vårt dagliga arbete har studentkåren samtal med kommunen och regionen där du studerar kring frågor som har med din studiesituation att göra. Detta handlar exempelvis om bostadssituationen i regionen, tillgänglighet via kollektivtrafik eller regionala aktiviteter där studenter kan medverka.

SAMVERKANDE STUDENTER

Vi är även med i ett samarbete som heter Samverkande studenter som består av åtta studentkårer spridda över hela landet. Storleksmässigt liknar alla medlemskårerna varandra och har enats om om att skapa grupperingen Samverkande Studenter för att diskutera nationell utbildningspolitik. Samarbetet ger gemensamma röster inom SFS fullmäktige, vilket ökar inflytandet.


Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är en paraplyorganisation för Sveriges ekonomföreningar och -kårer. Riksorganisationen består i dagsläget av 19 medlemsföreningar och -kårer, läs mer om dem här. För att öka kvaliteten på den svenska ekonomiutbildningen fungerar riksorganisationen som en gemensam röst för våra medlemmar. Riksorganisationen arbetar för att öka ekonomistudentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

En av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (S.E.R.O.:s) största styrkor är det stora nätverk som bildas av ekonomistudenter runt om i Sverige. Grunden till riksorganisationens styrka kommer från våra medlemmar och som medlem har man möjlighet att vara med och styra S.E.R.O.:s verksamhet.

Som medlem får man ta del av alla de aktiviteter S.E.R.O. har att erbjuda i form av konferenser, resursdagar, utbyte med andra ekonomföreningar och -kårer samt en rad andra aktiviteter. Framförallt har S.E.R.O.:s medlemmar möjlighet att vara med och påverka ekonomiutbildningarna och dess roll i Sverige och hjälper till att sätta den i fokus. S.E.R.O. arbetar aktivt med de frågor som våra medlemmar önskar lyfta och är ett dagligt stöd till våra medlemmar runt om i landet.

Utöver det utbildningspolitiska arbetet är vi i S.E.R.O. en resurs för våra medlemmar. Dels genom ekonomiskt stöd men framför allt genom vår stödjande verksamhet. Riksorganisationens medlemmar bjuds in till att delta på konferenser, resursdagar och seminarier. Detta för att medlemmarna ska få inspireras av varandra och externa föreläsare, utbyta idéer samt stärka sin kompetens.

Adresser Karlskrona

Postadress

Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona


Faktureringsadress

Företagsnamn: Blekinge Studentkår

Org. Nr.: 835600-4799

Adress: Sökvägen 5, 371 40 Karlskrona

Referens: EKEN

BankGiro-nummer:5324-5080


Besöksadress

Valhallavägen 1
Karlskrona


Godsadress

Blekinge Tekniska Högskola
”Institution/Enhet”
attn: ”NN”
Lumavägen 1,
371 50 Karlskrona

Kontakta även oss på EKEN mailen: eken@bthstudent.se